Support

Home / Support

Alle vragen omtrent technische informatie, toepassingen, subsidies en besparingen vindt u in deze kennisbank.

Indien u vragen heeft waarvan u het antwoord niet vindt in deze kennisbank, kunt u natuurlijk altijd een mailtje sturen naar service@ledlampenwereld.nl of bellen tijdens kantooruren.

Veelgestelde vragen

Wat is led?

Een led, Light Emitting Diode, is een halfgeleider component dat zichtbaar licht uitzendt (in elk denkbare kleur) wanneer er een stroomimpuls wordt gegeven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gloeilampen, die een lichtdistributie in alle richtingen geeft, wordt bij led gebruik gemaakt van een gerichte lichtbron. Met led zijn veel meer mogelijkheden toepasbaar met betrekking tot het voeren van licht ten opzichte van de conventionele verlichting. Maar veruit de grootste vooruitgang wordt geboekt door het extreem lagere energieverbruik en de levensduur.

Ledverlichting zal de komende tijd wereldwijd de conventionele verlichting gaan vervangen. Enkele voordelen van led ten opzichte van conventionele verlichting:

 • Laag energieverbruik
 • Lange levensduur
 • Milieuvriendelijk
 • Nieuwe lichttoepassingen mogelijk (kleur, formaat)
 • Meer mogelijkheden met design
 • Geen schadelijke IR en UV straling
 • Geen warmtevoering

In de meeste gevallen zijn de producten van Ledlampenwereld 1 op 1 vervangbaar. Dat houdt in dat er dus meestal geen extra zaken vervangen hoeven te worden indien wordt overgegaan op een zuiniger lichtplan.

Wat is Watt?

Watt is de aanduiding van de hoeveelheid energie/vermogen die wordt gebruikt. Watt wordt met de symbool W aangegeven op elektrisch apparaten.

Wat niet bekend is, is dat op apparaten het vermogen wordt weergegeven, maar dat hoeft dit niet daadwekelijk niet te verbruiken. Neem als voorbeeld een conventioneel TL-buis van 120cm: hier op staat aangegeven dat hij 36W verbruikt, in de praktijk blijkt dit ± 46Watt te zijn.

Om uit te rekenen hoeveel exact een apparaat verbruikt per dag, dient u de volgende rekensom te gebruiken: Neem als voorbeeld de TL-buis van 120cm 36W, dit is in wekelijkheid ± 46W.

46W x 24H (uur) =1104Wh (1,1Kwh*)

*Kwh= kilo watt hour, 1000Watt is 1Kwh

Wat is Volt/Voltage?

Bij een elektrisch bron spreekt men van spanning. De benaming van spanning is Voltage. Volt geeft de elektrische spanning aan. De spanning op het lichtnet in Europa is 230 volt. De eenheid van Volt is V dit wordt vaak vermeld in technische omschrijvingen bij elektronische apparaten. Veel voorkomende spanningen zijn : 1.5V, 3V, 12V en 230V.

Wat is lichtsterkte?

Verlichtingssterkte in Lux (lx)

De verlichtingssterkte van een bepaald oppervlak wordt uitgedrukt in Lux (van het Engelse illuminance) en geeft de kracht van een lichtbundel aan dat per m2 op een object schijnt. De metingen van Lux zijn zeer gevoelig voor omgevingsfactoren. Enkele voorbeelden ter verduidelijking: Zomers is de middagzon ongeveer 100.000 Lux. Gemiddeld wordt er op een kantoorplek 400 Lux gevoerd. De openbare verlichting op drukke plekken is gemiddeld 30 Lux en op minder drukke plekken 10 Lux.

De lichtsterkte in Candela(cd)

De lichtsterkte van een lichtbron is de lichtstroom die per eenheid van ruimtehoek in een bepaalde richting wordt uitgezonden. De eenheid van deze lichtbron is Candela. Enkele voorbeelden ter verduidelijking: Een autokoplamp geeft gemiddeld 15.000 Candela. Een gloeilamp van 100 Watt geeft ongeveer 80 Candela in elke richting.

Wat is lumen?

De lichtstroom is de totale hoeveelheid licht die een lichtbron per seconde in alle golflengten van het zichtbare licht uitzendt. De eenheid van deze lichtstroom is Lumen.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:
Een gloeilamp van 100 Watt geeft ongeveer 1000 Lumen. Een kaars geeft gemiddeld 10 Lumen.

Wat betekend blindvermogen / powerfactor?

Blindvermogen is het vermogen aan elektriciteit dat vereist is om elektrische apparaten te laten functioneren. De hoeveelheid blindvermogen wordt uitgedrukt in de Power Factor (PF). De PF ligt tussen de 0 en 1. Hoe dichter bij de 1, hoe efficiënter het energieverbruik. Naarmate de PF zich dichter bij de 0 bevindt zal er gecompenseerd moeten worden om elektrische apparaten goed te kunnen laten functioneren. U kunt denken hierbij bijvoorbeeld denken aan een goede kwaliteit armatuur, waarin zich een condensator bevindt om de PF op te trekken.

De gemiddelde PF van een conventionele TL-buis is gemiddeld 0,48. De PF van een led TL-buis is gemiddeld 0,97. Bij de led TL-buis behoeft dus bijna geen extra elektriciteit geleverd te worden om de lamp goed te kunnen laten functioneren. Dit is de reden waarom het voeren van led licht ten opzichte van conventioneel licht enorme energie bespaart.

Wat is voorschakelapparatuur

De spanning van TL-buizen is vaak lager dan de spanning van het lichtnet. Om dit spanningsverschil op te vangen is een voorschakelapparaat nodig. Met een voorschakelapparaat wordt de netspanning omlaag gebracht tot deze gelijk is met de spanning van bijvoorbeeld een TL-buis. Een voorschakelapparaat is eigenlijk en grote spoel die een weerstand tussen spanning en stroom wegneemt.

Een speciale schakeling aan de ingang van het voorschakelapparaat zorgt ervoor dat het armatuur zich als een weerstand gedraagt. Dit betekent geen faseverschuiving tussen stroom en spanning.

Bij een conventioneel schakelapparaat gaat 15% tot 20% van het vermogen verloren in de smoorspoel. Bij een elektrisch voorschakelapparaat is dat slechts 4% tot 10%. Met een elektrisch voorschakelapparaat is dus 5% tot 16% minder vermogen nodig. Gecombineerd met de winst van de hoogfrequentiesturing resulteert dit in een daling van het elektriciteitsverbruik van 6% tot 24%, alleen al met betrekking tot de voorschakeling. Dit verhaal staat los van de daling van het stroomverbruik die wordt gerealiseerd door het voeren van ledverlichting ter vervanging van conventionele verlichting.

Wat is een IP-waarde?

IP staat voor Ingress Protection, hiermee wordt de mate van bescherming die elektrisch materieel biedt tegen het binnendringen van vocht en vaste voorwerpen aangegeven. De IP waarde staat vaak op de verpakking van een lamp en bestaat altijd uit 2 cijfers. Beide cijfers geven aan waartegen de lamp beschermd is.

Waarom bespaar ik met led?

Bij vervanging van de conventionele TL-buis door led TL-licht wordt er dus op grote schaal efficiëntie toegepast op het stroomverbruik. De lampen functioneren met een veel lagere wattage, terwijl er altijd direct perfecte kwaliteit licht is. Natuurlijk dient er wel een investering te worden gedaan. Echter, de levensduur van een led TL-buis is gemiddeld 10 keer langer dan een conventionele TL-buis. Op de investering wordt bovendien steeds meer subsidie verleend om vanuit de overheid het voeren van milieuvriendelijker licht te stimuleren. Lees hierover meer op de website rijksoverheid.nl.

Hoe werkt de subsidie regeling?

Naast de besparingen op het gebied van het verbruik (in veel gevallen meer dan 70% besparing op energieverbruik ten opzichte van conventionele verlichting) wordt deze vervanging door de overheid gestimuleerd vanwege het schone en duurzame aspect. Onderstaande informatie is te vinden op de site van de belastingdienst.

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. In het jaar waarin u deze inverstering doet, mag u dus 41,5% van het inversteringsbedrag afschrijven. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.300. ( voor het jaar 2014 is dit bedrag verhoogd naar €2.500)
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van Agentschap NL.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
 • In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA.

Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst 2012 staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
 • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij het Agentschap NL eLoket.
U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van Agentschap NL.

Meer informatie

Meer informatie over de EIA vindt u op www.agentschapnl.nl/eia
Hebt u fiscale vragen over de MIA/VAMIL? Bel dan de Belastingtelefoon: (0800) 05 43

Hoe werkt led met dimmers?

De meeste bestaande dimmers hebben een minimaal aan te sluiten vermogen nodig van ± 50W. In veel installaties zal dat vermogen niet op een dimmer aangesloten worden met alleen ledlampen. Dimmers met een hoog minimum vermogen (50W of meer) zijn dus meestal niet geschikt voor ledlampen. Een ledlamp aansluiten op zo’n dimmer zorgt voor slecht starten en/of knipperen van de ledlamp. Dimmers geschikt voor vermogens van minimaal 10W-20W zijn er wel, maar werken anders dan dimmers gebruikt voor een hoger vermogen.

Elektrische eigenschappen en dimmers van een ledlamp

De elektronica in een ledlamp heeft andere elektrische eigenschappen dan een gloeilamp of halogeen lamp. Een dimmer moet daar heel duidelijk rekening mee houden. In de voet van een ledlamp zit een (kleine) elektronische transformator. De dimmer moet daar geschikt voor zijn. Meestal staat op de verpakking en de handleiding van zo’n dimmer dat die geschikt is voor elektronische transformatoren. Ook wordt de aanduiding (R,C) gebruikt of de term faseafsnijding. Deze dimmers zijn doorgaand duurder dan die van een gloeilamp of halgeenlamp. Gebruikt u het andere type dimmer dan kunnen de lampen en/of de dimmer sterk zoemen, of de lampen knipperen, trillen of gaan kapot.

Enkele punten bij het dimmen van ledlampen:

 • Om ledlampen te kunnen dimmen dient er gebruik te worden gemaakt van een zogenaamde fase aansnijdende dimmer.
 • Het vermogen van de dimmer is bepalend voor het aantal te dimmen lampen.
 • Vuistregel is dat 10% van het maximale vermogen van de dimmer benut kan worden voor het aantal te dimmen ledlampen. Voorbeeld: een fase aansnijdende dimmer heeft een vermogen van max. 400W. Het rekensommetje is dan: 400W : 10% = 40W.
 • Er kunnen dus maximaal 5 ledlampen met een vermogen van 8Watt op een dimmer.

Enkele punten bij het dimmen van ledlampen op 230V:

 • Ledlampen die branden op netspanning kunnen goed samenwerken met de meeste R- en RL-dimmers (fase aansnijdende dimmers), maar niet met RC- en RLC- dimmers (fase afsnijdende dimmers).
 • Het vermogen van de dimmer is bepalend voor het aantal te dimmen ledlampen
 • Vuistregel is dat 10% van het maximale vermogen van de dimmer benut kan worden voor het aantal te dimmen ledlampen. Voorbeeld: een fase aansnijdende dimmer heeft een vermogen van maximaal 500W.
  Het rekensommetje is dan: 500W : 10% = 50W.
 • Er kunnen dus maximaal 10 aan te sluiten ledlampen van 5W op een dimmer.

Start met typen en druk op enter om te zoeken